MARRY אזרחי

MARRY אזרחי – הרעיון

מזה עשור שנים מוביל ארגון משפחה חדשה את רעיון ה MARRY אזרחי.

זוהי הדרך שלנו לדרוש להפריט את הנישואין מידי המדינה והחזרתם לידיים פרטיות.

נישואין היא בחירה אישית וחופשית. בני אדם, נישאים אלו לאלו ולא למדינה.

מדינה דמוקרטית מאפשרת לכל אזרחיה לחיות עם בני זוג שהם בחרו לעצמם.

MARRY אזרחי- אפשר להתחתן אחרת - נישואים אזרחיים

MARRY אזרחי

הצטרפו לקמפיין התמונות של משפחה חדשה והצטלמו עם  שלט  MARRY אזרחי

MARRY אזרחי- נישואים אזרחיים- נישואין אזרחיים

MARRY אזרחי

מרקטיזם - פרסום בגוגל / פרסום באאוטבריין