ארכיון תגית: ארגון משפחה חדשה

הצעת חוק הטפסים הרשמיים

איסור על גופים ציבוריים לפגוע בפרטיות במסגרת דרישת פרטים בטפסים רשמיים.

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: הצעות חוק, חקיקה ובג"ץ, עדכונים וחדשות | השאר תגובה

איסור פיטורי אשה בהריון

לא יפטר מעביד עובדת שהיא בהריון וטרם יצאה לחופשת לידה אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר להריון; הוראות סעיף קטן זה יחולו הן על עובדת קבועה והן על עובדת ארעית או זמנית ובלבד שהעובדת עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ששה חדשים לפחות; לעניין סעיף קטן זה רואים סיום חוזה עבודה לתקופה קצובה, או חוזה על פי כתב מינוי שתוקפו מוארך מידי פעם בפעם כפיטורים.

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: עדכונים וחדשות | השאר תגובה

פקודת הנזיקין – ידועים בציבור

הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (מס' 9) תשס"א תיקון סעיף 2 בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בסעיף 2, לאחר הגדרת "הורים" יבוא : "בן זוג" – לרבות הידוע/ה בציבור של אדם. דברי הסבר: הצעת חוק זו יזומה על-ידי ארגון "משפחה חדשה" – הארגון לזכויות המשפחה, הפועל לקדם הענקת זכויות שוות למשפחות מכל הסוגים. הצעת […]

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: הצעות חוק, חקיקה ובג"ץ, עדכונים וחדשות | השאר תגובה

ביטוח בריאות לכל קטין בישראל

תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (תחולת החוק על קטין, שמקום מושבו בישראל ואינו מבוטח לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי). בתוקף סמכותי לפי סעיף 56(א)(1)(ד) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן החוק), באישור שר העבודה והרווחה ובאישור שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה: הגדרות: "מקום-מושב" -המקום בו נמצא מרכז חייו של אדם. קטין, חזקה עליו, שמקום מושבו […]

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: הורות - מידע ומאמרים, עדכונים וחדשות | השאר תגובה

שמירה על מקום העבודה לנפגעי אלימות במשפחה

1.  נפגע אלימות במשפחה אדם הסובל מאלימות מצד בן זוגו, ונהנה מצו הגנה שניתן לטובתו על ידי בית משפט מוסמך בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991. מקלט מקלט מוכר בפיקוח משרד העבודה והרווחה המשמש מסגרת הגנה לנשים וילדיהן. השר שר העבודה והרווחה. 2.  איסור פיטורין לא יפטר מעביד עובד מעבודתו בשל אחת מן הסיבות המנויות […]

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: עדכונים וחדשות | השאר תגובה

חוק העובדים הזרים (הענקת תושבות קבע)

1.  מטרות החוק חוק זה מטרתו להקנות מעמד של תושב קבע לאדם אשר התקיימו בו כל התנאים הבאים: (א) 1. הגיע לארץ במטרה לעבוד בה ולהתפרנס. 2. עבד בארץ במשך 5 שנים רצופות לפחות ומרכז חייו וכלכלתו הינם בארץ. 3. התחייב מרגע קבלת מעמד של תושב קבע ואילך כי מרכז חייו ימשיך להיות בארץ ופרנסת […]

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: עדכונים וחדשות | השאר תגובה

חוק יסוד: המשפחה החדשה

* הצעת חוק זו נוסחה על ידי ארגון משפחה חדשה ערב הקמתו, בשנת 1998 והיא מהווה את התשתית הרעיונית לפעילות הארגון בארץ ובעולם. 1.  הגדרות א.  "משפחה" 1. בני זוג נשואים. 2. בני זוג בוגרים, שאינם נשואים ואינם קשורים בקשרי דם, אשר מתגוררים יחדיו תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף ויש ביניהם מחוייבות הדדית לחיים […]

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: הצעות חוק, חקיקה ובג"ץ | 2 תגובות

גם מזונות זה "חברתי"

העוני ה"צבעוני" דוחק לשוליים את זכויות הנשים, הילדים והמשפחה – אך הן הבסיס האמיתי לחברה. ומיהו הח"כ הכי "משפחתי"?

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: מאמרים | השאר תגובה

שנת המשפחה במשפט

שנת 2006 תיזכר כאחת השנים היותר דרמטיות בעיצוב המשפחה החדשה במערכת המשפט, לראשונה בתולדות ארצנו העניק בית המשפט העליון גושפנקא חוקית לקשר בין זוגי בין בני זוג מאותו המין וביקש לאשר את רישום נישואיהם של בני זוג הומוסקסואלים שנישאו בנישואין אזרחיים בקנדה, במעמד של בני זוג נשואים במרשם האוכלוסין של ישראל. באותו היום ממש ביקש בית המשפט העליון להנציח את המונופול הרבני דתי על חיי בני זוג סטרייטים שנישאו בנישואין אזרחיים בקפריסין וחייהם עלו על שרטון, להתגרש בבית הדין הרבני בישראל כערכאה משפטית המוסמכת באופן בלעדי לגרש בין בני זוג יהודים.

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: מאמרים | השאר תגובה

ישראל מאבדת את המשפחה לדעת

שגרת היום של ישראל ערב ראש השנה תשס"ז; אב משליך את ילדיו מן החלון וחונק את אשתו עד אובדן הכרה, אשה נרצחת על ידי בעלה, בת זוג דוקרת את חברה למוות, החברה הישראלית מודל 2006 אלימות במשפחה, שלא הייתה כמותה והשיירה ממשיכה ועוברת.

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: מאמרים | השאר תגובה

מהפיכת השימוש בזרע מנפטר, כבר בחודש תשיעי

הילד של סמל קיוון כהן לא יכיר את אביו. גם אמו של הילד – לעולם לא תכיר את אב ילדה. אפשר כבר לשכוח את כל מה שלמדנו על איך ילדים מגיעים לעולם. הבלעדיות של המודל המסורתי רלוונטית לחיינו בערך כמו סיפור החסידה. ההחלטה של בית משפט ישראלי בפרשת השימוש בזרעו של חייל שנהרג בשנת 2002, על ידי אם מיועדת שתהפוך לאם ילדיו על אף שלא הכירה אותו בחייו, היא החלטה היסטורית ולא רק משפטית. היא מסמלת את ניצחון האדם על הטבע ומעל לכל את המהפכה המהירה המתרחשת לנגד עינינו בתחום הבסיסי ביותר באנושות – הדאגה להמשך המין האנושי באמצעות הולדה וגידול ילדים.

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: מאמרים | השאר תגובה

נפריד את הדת מהמשפחה ונביא שלום עלינו

איך קרה שהמשפחה הדתית לאומית, הפכה לסמל הציונות מפריחת השממה, והמפא"יניק, החלוץ החילוני, הקיבוצניק פינה את מקומו? שאלה זו מטרידה אותי לא אחת, כאשר אני נדרשת להשיב, כיצד משפיעה המהפיכה המשפחתית על המהפיכה הציונית. שכן שתי המהפיכות הללו ככל שמדובר ביהודים ובישראלים, שלובות זו בזו. גם עין בלתי מזויינת לא תתקשה להבחין בקשר שבין המהפיכות המודרניות הללו, החילוניות שעד העת החדשה הייתה הרוח המובילה של הציונות, סיגלה לעצמה תפישת עולם מודרנית של נישואין וגירושין, הולדה, איכות וסגנון החיים.

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: מאמרים | השאר תגובה

הזכות להפלה

צאו לנו מהרחם.

בדרום-דקוטה אסרו הפלות בחוק, וכאן מציעים אלף שקל תמורת המשך הריון. מנהיג המערב החופשי מטיף לחופש ודמוקרטיה, אבל מחזיר אותנו לימים אפלים.

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: מאמרים | השאר תגובה

ביטול סעיף סטטוס בתעודת זהות

הגיע הזמן שסעיף "המצב האישי" ייאסף אל הדת והלאום, וייצא מתעודת הזהות שלנו.

עבור כל ישראלי בגיר, העובדה שהמדינה מחייבת אותו שלא לצאת מביתו מבלי שהוא נושא תעודת זהות, נראית טבעית לחלוטין. מעין "חובה אזרחית", שאנו חבים כלפי השלטון. ישראלים רבים מופתעים לשמוע, שרוב אוכלוסיית העולם המערבי מסתובבת חופשית ברחובות ללא כל תעודה. אלא שהמקרה הישראלי חריג גם ביחס למדינות שבהן מונהגת החובה הזו. התעודה שלנו אינה רק מאפשרת לשוטר התנועה, לפקיד במשרד הפנים או לשומר בכניסה לקניון לזהות מיהו האדם העומד מולו; היא מוסרת באותה הזדמנות שורה ארוכה של פרטים, שכלל לא ברור מדוע הם מעניינה של המדינה.

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: מאמרים | השאר תגובה

הורות

חוק יסוד : המשפחה הצעת חוק חדשנית, המהווה בסיס רעיוני לפעילות ארגון משפחה חדשה, לפי הצעת החוק, תעוגן הזכות להיות הורה כזכות יסוד, פירושה של זכות כזו. אימוץ – דרכי האימוץ הקיימות ומשמעותן המשפטית. אימוץ בארץ ואימוץ בחו"ל, מי יכול לאמץ ? האם ניתן לחזור מההסכמה לאימוץ? פתיחת תיק האימוץ בגיל בגרות. פונדקאות – חוק […]

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: כנסים והרצאות | השאר תגובה

משפחה בע"מ

תיאוריות כלכליות בעניין מעמדה הכלכלי של המשפחה – תפיסות כלכליות בעד ונגד הכרה במשפחה כיחידה כלכלית, מתקופת המקרא ועד ימינו. הסכמי נישואין – המשמעות המשפטית של הסכמים אלו . ההסכם ככלי לשמירה על זכויות כלכליות, שינוי הסכם מתי ואיך, הפרת הסכם. דוגמאות ליישום הסכמי נישואין. הכרה בהוצאות משק הבית לצורכי מס – ניתוח המצב החוקי […]

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: כנסים והרצאות | השאר תגובה

"נישואי נוהג" – קוהביטציה

נישואי נוהג = קוהביטציה, ידועים בציבור: מה זה? למה אני צריך את זה? ואיך עושים את כל ההסכמים? ארגון משפחה חדשה עונה על כל השאלות באמצעות המומחים שלנו, עורכי דין דיני משפחה אשר בקיאים בכל הסוגיות.

להמשך קריאה
פורסם בקטגוריות: נישואין ונישואין אזרחיים | השאר תגובה
מרקטיזם - פרסום בגוגל / פרסום באאוטבריין