אודות רישום הנישואים, תעודת הזוגיות™ של משפחה חדשה וברית הזוגיות במשרד הפנים

רבים מהפונים אלינו שואלים, כיצד הזכויות שמקבלים בעזרת תעודת זוגיות נרשמות באופן רשמי, לפניכם הסבר והנחיות שצריך לדעת לגבי רישום הזוגיות;

 

כיצד נרשמים עם תעודת הזוגיות™ של משפחה חדשה?

 

רישום זוגיות אזרחי 

בני זוג שבחרו להצהיר על הזוגיות שלהם בעזרת תעודת זוגיות של משפחה חדשה אינם נרשמים במרשם האוכלוסין. רישום הזוגיות אפשרי במוסד לביטוח לאומי.

רישום זוגיות דתי

בני זוג שבחרו להתחתן  בנישואים בדרך הדתית – ואף כולל מי שהתחתן בחו"ל אבל יכול היה להתחתן בארץ רק לא רצה. הרשות הרושמת את הנישואים היא משרד הפנים.

(נישואים בין בני זוג שהתחתנו בחו"ל ויכלו להתחתן בארץ, אבל לא רצו בכך, נחשבים כנשואים דתיים וחלים עליהם דיני הגירושים הדתיים).

*בני זוג שהתחתנו בחו"ל כי אינם יכולים להתחתן בארץ על פי דתם, או בשל נטייתם המינית, ירשמו אף הם במשרד הפנים.

זוג פייסבוק (3)

זכויות נישואים שוות לבני זוג שמנהלים משק בית משותף !

החוק העניק זכויות נישואים שוות ומלאות, לבני זוג שלא נישאו בדרך דתית או אזרחית, כאילו הם נשואים לכל דבר, בתנאי שהם חיים יחד ומנהלים משק בית משותף, רק בני זוג כאלה מוכרים כבני זוג לכל דבר ועניין. הדרך להוכיח שהנכם בני זוג החיים יחד ומנהלים משק בית משותף נעשית באמצעות תעודת זוגיות™. תעודת זוגיות™ היא תצהיר משפטי המספק הוכחה לקיומה של זוגיות. בני זוג המצהירים על זוגיותם באמצעות תעודת זוגיות™ של משפחה חדשה הם ידועים בציבור וזכאים בישראל לזכויות שוות לבני זוג נשואים.

( קראו מדוע עדיפה תעודת הזוגיות™ של משפחה חדשה על נישואים אזרחיים בחו"ל).

בצמוד לתעודת הזהות הישראלית מקבל כל אזרח גם ספח רישום (הספח איננו תעודת זהות). בספח הרישום מופיעים פרטים אישיים נוספים על אלה המופיעים בתעודת הזהות כגון, כתובת, מצב אישי, שם בן הזוג ואם יש ילדים אף הם רשומים בספח.

חשוב לדעת ! מעמדו המשפטי של הספח איננו מוחלט! לכן, במידה ואדם רוצה להוכיח את זהותו המלאה ומצבו האישי הוא יצטרך להביא מסמכים נוספים. זאת גם אם לרוב מסתמכים על הנתונים המופיעים בספח תעודת הזהות. ייתכן שהמסתמך על כך נוטל על עצמו סיכון. תעודת הזוגיות עשויה לשמש כראיה והוכחה ממשית למצב האישי במקום הספח.

הספח איננו ראיה ממש ואין להסתמך עליו, הספח נתון לשינויים והוא לא תמיד מעודכן ולכן מעמדו המשפטי איננו מוחלט והוא איננו תעודת הזהות והכתוב בו איננו מחייב! לכן, במידה ואדם רוצה להוכיח את זהותו המלאה ומצבו האישי ייתכן שהוא יצטרך להציג מסמכים נוספים, זאת גם אם לרוב מסתמכים על הנתונים המופיעים בספח תעודת הזהות. ייתכן שהמסתמך על כך נוטל על עצמו סיכון. תעודת הזוגיות™ עשויה לשמש כראיה והוכחה ממשית למצב האישי במקום הספח.

לקביעת תור לתעודת זוגיות™ של משפחה חדשה – צרו איתנו קשר בטלפון 03-5660504 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-18:00 או מלאו את הטופס ונחזור אליכם בהקדם

למידע נוסף השאירו פרטים

מה רושמים בספח  של תעודת הזהות;

תעודת זוגיות ותעודת זהות

תעודת זוגיות ותעודת זהות

בצמוד לתעודת הזהות הישראלית מקבל כל אזרח גם ספח רישום. בספח הרישום רשומים, פרטים אישיים נוספים על אלה המופיעים בתעודת הזהות כגון, כתובת, מצב אישי, שם בן הזוג ואם יש ילדים אף הם רשומים בספח.

למי שבחר בדרך האזרחית, תשמש תעודת הזוגיות במקום הספח להוכחת זוגיותו.

הספח נתון לשינויים ולכן מעמדו מִשני לתעודת הזהות, מעמד שהוא פחות ערך מהתעודה עצמה והכתוב בו איננו מחייב. לכן, במידה ואדם רוצה להוכיח את זהותו המלאה ומצבו האישי הוא ממילא צריך להביא מסמכים נוספים. גם אם לרוב מסתמכים על הנתונים המופיעים בספח תעודת הזהות, יש לזכור שהמסתמך על כך נוטל על עצמו סיכון. לכן תעודת הזוגיות היא משפטית (ראו פסק דין ) חוקית ומחייבת.

מה קורה בעולם ?

ישראל היא המדינה היחידה בעולם בה נרשם במסמכי הזיהוי מצבו האישי של כל אחד מאזרחיה, מדינות העולם אינן מציינות עובדה זו במסמכי הזיהוי שלהן וגם בדרכון הישראלי המשרת אותנו בעת יציאתנו מהארץ, לא נרשם המידע הזה.

ארגון משפחה חדשה פועל להסרת סעיף רישום המצב האישי ממסמכי הזהות של כל אזרח – מידע שהוא אישי ופרטי! 

מי שבחר להצהיר על הזוגיות בעזרת תעודת זוגיות™ של משפחה חדשה יכול לקבל את שם משפחת בן זוגו.

מי שבחר להצהיר על הזוגיות בעזרת תעודת זוגיות של משפחה חדשה לא צריך להיפרד ברבנות.

בני זוג שבחרו להצהיר על הזוגיות שלהם בעזרת תעודת זוגיות של משפחה חדשה, נהנים מזכויות שוות של ידועים בציבור אולם אין שינוי של המצב האישי בספח משום שאין צורך לדווח למרשם האוכלוסין ובמקרה של סכסוך אין צורך בפרידה בבית משפט או ברבנות, אפשר לעשות זאת על ידי הצהרת פרידה בפני עו”ד ואין חשש לסחטנות מצד בן הזוג.

מי שבחר להצהיר על הזוגיות בעזרת תעודת זוגיות של משפחה חדשה יוכל לשנות את שם משפחתו לשם משפחת בן/בת זוגו. כיצד משנים את שם המשפחה קראו כאן.  

נישואים אזרחיים בחו"ל מחייבים הודעה למשרד הפנים

בני זוג הנישאים בנישואים אזרחיים בחו"ל  חייבים לדווח על כך למשרד הפנים ולבצע שינוי ברישום מצבם האישי. טעות לחשוב שאם אינכם מודיעים על נישואיכם כאילו לא נישאתם. נישואים הם מעשה משפטי ויש להם משמעות בינלאומית. בני זוג חייבים להודיע על המעשה המשפטי הזה, אחרת הם עוברים על החוק. ואם יכלו להינשא בארץ, אך לא רצו, יראו בהם כאילו התחתנו נישואים דתיים.

ישראלים יהודים שנישאו בנישואים אזרחיים בחו"ל כאילו נישאו ברבנות

אם נישאתם בחו"ל בדרך אזרחית, בין אם דיווחתם על כך ובין אם לא, הנכם כפופים לדין ההלכה היהודית כלומר לרבנות ובמקרה של גירושין תהיו חייבים בגט לכל דבר ועניין, עובדה החושפת אתכם לסחטנות אפשרית. 

ישראלים שאינם בני אותה דת שנישאו בחו"ל כפופים לבית משפט

אם אחד מכם יהודי ובן/בת זוגכם אינם יהודים ומשום כך נישאתם בחו"ל במקרה של סכסוך ביניכם יהיה עליכם להתדיין בבית משפט ובמקרה של גירושין ייערכו הגירושין בבית משפט, בהליך המכונה התרת נישואין הליך מייגע מעיק ומאד ביורוקרטי .

אל תתבלבלו ! תעודת הזוגיות™ של משפחה חדשה נועדה לכולם והיא איננה ברית הזוגיות לחסרי דת

חוק ברית הזוגיות שנחקק בשנת 2010 קבע שבני זוג ששניהם חסרי דת, יוכלו להינשא בישראל אצל רשם ברית הזוגיות. נישואים בדרך זו ירשמו כזוגיות בברית הזוגיות. ובספח של תעודת הזהות של כל אחד מבני הזוג לא יירשם "נשוי/נשואה" אלא בן זוג בברית הזוגיות.

כיצד נרשמים הילדים המשותפים בכל אחת מדרכי הנישואין

רישום הילדים בספח של תעודת הזהות, אינו קשור לדרך בה נישאו הוריהם ואם נישאו. כל אדם שהוא הורה טבעי של ילדו יזכה ליהנות מרישום הילד בספח של תעודת זהותו.

בתעודת הזוגיות של משפחה חדשה, כל הילדים נרשמים כפוף לתצהיר משפטי של ההורים הטבעיים וההורנים וכל ילד נרשם בספח הילדים

מתי לא ירשמו ילדים במסמכי הזהות של הוריהם

 • כאשר קיים חשש שהילד ממזר (ילד שנולד לאישה נשואה והוא לא מזרע בעלה).
 • ילד שנולד מתרומת זרע אנונימית לא יירשם שם אביו.
 • ילד שנולד באמצעות פונדקאית לא יירשם כבנה של הפונדקאית.
 • ארגון משפחה חדשה רושם את כל הילדים ללא אפליה מידע נוסף לחצו כאן.  
פורסם בקטגוריות: ידועים בציבור, מידע כללי, נישואין ונישואין אזרחיים, פוסטים לעמוד הבית, תעודת זוגיותתגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 2 תגובות

2 תגובות

 1. ציפור יערו ציפור יערו
  Posted 30 במאי 2020 at 15:13 | Permalink

  שלום אני רוצה לדעת האם בהכרח צריך להרשם במשרד הפנים הנשואים – אם הוחלט להתגרש לפני שהספקנו להרשם הנשואים?
  התחתנו חתונה יהודית רגילה דרך אירגון "צהר"
  תודה מראש
  ציפור יערן

 2. משפחה חדשה משפחה חדשה
  Posted 23 ביולי 2020 at 9:52 | Permalink

  "צהר" היא אמנם יוזמה מבורכת, אבל אלו נישואים ברבנות לכל דבר, עליכם להתגרש ברבנות גם אם לא נרשמו נישואיכם מלכתחילה.

פרסם תגובה

שדות חובה מסומנים ב *

*
*

מותר להעזר בסימני HTML הבאים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

מרקטיזם - פרסום בגוגל / פרסום באאוטבריין