יום המשפחה הלאומי – הצעה חדשה של ארגון משפחה חדשה : להפוך את יום המשפחה לחג לאומי

הצעת חוק חדשה שנוסחה על ידי ארגון משפחה חדשה, קוראת להפיכת יום המשפחה לחג לאומי. "המשפחה הנה המרכיב היסודי של החברה, זוהי קהילה של בני אדם, של תפקידים, של זכויות ושל חובות, והנה מציאות חינוכית, תרבותית, אזרחית, כלכלית וחברתית". באמצעות חקיקת החוק אנו מבקשים להדגיש את חשיבות המשפחה בחברה הישראלית. יש צורך בהפיכת יום המשפחה לחג לאומי על מנת להעלות על נס את המשפחה כערך ישראלי-לאומי ראשון במעלה. עו"ד אירית רוזנבלום מייסדת ומנכ"לית הארגון אומרת: "אני בטוחה שכולם מבינים את חשיבות התא המשפחתי כנכס וערך משמעותי לחברה ולמדינה. על ידי ציון יום זה כחג לאומי המדינה למעשה הופכת את המשפחה הישראלית לבעלת חשיבות חברתית-לאומית גדולה ועמוקה יותר". אף כי מדובר באקט סמלי,מטרתו להביא להטמעת ערכו וחשיבותו החינוכית, התרבותית, האזרחית, הכלכלית והחברתית של התא המשפחתי ומרכזיותו בחיי האדם בישראל. "יום המשפחה צריך להיות יום בו אנו חוגגים את החיים, את הקשר בין האנשים הקרובים אלינו, את ההמשכיות של הפרט ושל החברה" מדגישה רוזנבלום, "דווקא במציאות חברתית לא פשוטה כמו שלנו חשוב למצוא את הערכים הבסיסיים המאחדים את כולנוכבני אדם. המשפחה הישראלית לא זוכה להרבה נחת בימים טרופים אלה, חשוב שלפחות יום אחד בשנה נחגוג עם המשפחה ולמענה".

על פי הצעת החוק המועד לחוג את יום המשפחה הוא ל' בשבט, יום המשפחה שממילא מצוין ברחבי הארץ, עם חקיקת החוק מאמינים בארגון כי יינתן ליום המשפחה תוכן, ערך וחשיבות גדולה הרבה יותר מזו הניתנת לו כיום.

הצעת חוק תימסר לחברי הכנסת ה תשעה עשר 2010

הצעת חוק יום המשפחה הלאומי, התש"ע–2010

מטרה

1.

מטרתו של חוק זה להביא להטמעת ערכו וחשיבותו החינוכית, התרבותית, האזרחית, הכלכלית והחברתית של התא המשפחתי ומרכזיותו בחיי האדם בישראל. המשפחה היא יסוד איתן ותומך של כל אדם.

יום ציון שנתי

2.

ב-ל' שבט בכל שנה יצוין יום המשפחה הלאומי.

ציון יום המשפחה הלאומי

3.

יום המשפחה הלאומי יצוין, בין היתר –

(1) בכנסת, בדיון מיוחד במליאת הכנסת;

(2) במערכת החינוך, יוקדש זמן לציון חשיבות התא המשפחתי ההכרה

בתמידיות המשפחה הניצבת על ערכי האהבה, הסולידריות, החירות והאחריות, ובשלל צורותיה ומעמדיה; וברצון לתרום להתחשבות גדולה יותר בזכויותיהן, תפקידיהן ואחריותן של המשפחות, בעיקר על בסיס פיתוח המתייחס למדינות, למוסדות וארגונים בינ"ל.

(3) ברשויות המקומיות;

(4) באמצעות קיום ימי עיון, תערוכות ומופעי תרבות;

(5) בפעילויות נוספות שתחליט עליהן הממשלה.

תחילה

4.

תחילתו של חוק זה עשרה ימים מיום פרסומו.

דברי הסבר

ארגון משפחה חדשה, הארגון לקידום זכויות המשפחה בישראל מבקש בהצעה זו לעגן באופן חוקי את חשיבותו של יום לאומי למשפחה המדגיש אירועים חברתיים וסביבתיים במטרה ליצור סדר יום תרבותי ומסורת של קהילה חברתית. יום איזכור הוא חלק מן האתוס של כל עם.

בכדי לאמץ את חובותיהן וליצור תנאי קיום של הצלחה וכבוד עבור חבריהן, זקוקות המשפחות להכרה בדבר זכויותיהן בהכרזה על יום משפחה לאומי, מציינת החברה והמדינה את החשיבות והכבוד שהיא מעניקה לתא המשפחתי. ההכרה בתמידיות המשפחה הניצבת על ערכי האהבה, הסולידריות, החירות והאחריות, ובשלל צורותיה ומעמדיה; וברצון לתרום להתחשבות גדולה יותר בזכויותיהן, תפקידיהן ואחריותן של המשפחות. ההצהרה בדבר זכויות המשפחה זכתה זה מכבר להכרה בינלאומית במסגרת ההצהרה בדבר זכויות המשפחה של האומות המאוחדות בשנת 1998 .

המועד לציון יום חג לאומי נקבע במטרה לאזכר אירוע מכונן שהביא ליצירת הנורמה החברתית.

בעבר מקובל היה בישראל, לציין את יום ל' בשבט כ "יום האם", יום פטירתה של הנרייטה סאלד ( נולדה ב 21 לדצמבר 1860 ונפטרה ב 13 בפברואר 1945) סאלד ייסדה את ארגון הנשים הציוניות "הדסה". לימים ובעקבות שינויים חברתיים ותרבותיים ושינוי במבנה המשפחה במדינת ישראל, הפך מועד זה ליום המשפחה והשתרש ברבים כיום איזכור, על כן מוצע להמשיך נוהג זה ולציין אותו כיום המשפחה הלאומי.

יום המשפחה נועד להדגיש את הקשרים בין בני המשפחה הקרובה והמורחבת ולתת את הדעת על מהות האהבה ועל התמיכה ההדדית בין בני המשפחה

יום המשפחה נועד להדגיש כי המשפחה הנה המרכיב היסודי של החברה. המשפחה היא קהילה של בני אדם, של תפקידים, של זכויות ושל חובות, והנה מציאות חינוכית, תרבותית, אזרחית, כלכלית וחברתית.

יום משפחה לאומי נועד להדגיש את המסגרת הטבעית להתפתחותם ולרווחתם של כל בני המשפחה, המשפחה הנה מקום למפגש והחלפת מידע בין דורות. יש לכבד אותה ולהגן עליה, ולאפשר לה גישה לכל הזכויות והשירותים שיאפשרו לה למלא אחר תפקידיה ואחריותה בצורה הראויה ביותר.

יום המשפחה הלאומי יעלה על נס את אחדותה ואת קהילתה הטבעית של המשפחה. ואת הזכות שיש לו לאדם לכל אדם לכבוד כלפי חיי המשפחה שלו ופרטיותו.

יום המשפחה הלאומי נועד לציין את החירות לייסד משפחה כחירות חיונית ואת הזכות לעשות כן כבלתי תלויה בבחירות פוליטיות, פילוסופיות או דתיות של יחידים ושל מדינות. הסביבה הנה גורם חשוב ביותר באיכות חיי המשפחה. אי לכך, יש צורך במדיניות מוגדרת אשר תשים לה זאת למטרה ותפעל בהתאם.

יום משפחה הלאומי יהיה יום המוקדש לקידום ערכים חברתיים התומכים בחוסנה של המשפחה ומחזקים את יסודותיה כיישות חברתית בסיסית.

פורסם בקטגוריות: הצעות חוק, חקיקה ובג"ץתגיות: , השאר תגובה

פרסם תגובה

שדות חובה מסומנים ב *

*
*

מותר להעזר בסימני HTML הבאים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

מרקטיזם - פרסום בגוגל / פרסום באאוטבריין