מהפיכת המשפחה החדשה – כל המלצות ועדת הפריון וההולדה

ישראל המדינה המובילה בעולם בתחום רווחת הפריון

נושא הפריון וההולדה בישראל הוא בעל חשיבות חברתית ותרבותית עצומה. הביטוי הברור ביותר לכך הוא שישראל היא המדינה המובילה בעולם בשיעור טיפולי ההפריה לנפש.
קיימים מספר גורמים תרבותיים ודתיים המשפיעים על יחס מדינת ישראל, כתומכת וכמממנת בשיעור חסר תקדים, טיפולי פריון, ועל היות נושא הפוריות אחד מהערכים המרכזיים בחברתנו. אין ספק כי לרקע התרבותי, למסורת ולדת, היהודית והמוסלמית כאחד, השפעה ניכרת על יחס החברה הישראלית לנושא.

פרופ' שלמה מור יוסף, יו"ר הועדה הציבורית לענייני פריון והולדה

על פי התפיסה היהודית

מצוות פריה ורביה היא מצווה חשובה ומרכזית. חשיבותה מתבטאת, בין השאר, בהיותה הראשונה בתרי"ג מצוות התורה, ומוזכרת בה פעמים אחדות. טעמה ומטרתה של המצווה היא שיהיה העולם מיושב ויתקיים המין האנושי. מעיקר דין תורה מתקיימת מצוות פריה ורביה בהבאת שני ילדים – בן אחד ובת אחת, אך מדברי סופרים מצווה על כל אחד שלא יחדל מלפרות ולרבות כל זמן שיש בו כוח. מכאן שפוריות היא ברכה.

אמנם, על פי ההלכה איש או אישה שאינם יכולים לפרות ולרבות בגין בעיות רפואיות, פטורים ממצווה זו, אך בגלל האתוס היהודי החזק של הרצון והצורך הנפשי להביא ילדים לעולם, זוגות ואף יחידים עושים מאמצים גדולים – בריאותיים-רפואיים וכלכליים – על מנת לזכות ולהביא
ילדים לעולם. ההלכה היהודית, בשונה מחלק מהדתות האחרות, מתירה שימוש בטכנולוגיות רבות לקידום הפוריות, ואף זו סיבה להיותה של ישראל שיאנית בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות ומתחדשות אלה.

בחברה המוסלמית

גם בחברות מוסלמיות, אחת המטרות העיקריות של הנישואין היתה, ועודנה – הולדת ילדים, שהיא חובה דתית מחייבת. לידתו של ילד אינה נחשבת רק לברכה, אלא נתפסת כמחזקת את קשר הנישואין וכמרחיבה את קהל המאמינים. בית שבו לא נולדו ילדים נתפס בדת האסלאם כבית שלא שורה בו ברכת האל.
כאמור, במדינת ישראל מתקיימים טיפולי פריון בהיקף נרחב. עם זאת, נושאים מסוימים הקשורים בטיפולי פריון אינם מוסדרים בחקיקה ראשית, אלא באמצעות תקנות או נהלים בלבד. נושאים אחרים טרם זכו לכל התייחסות, וכל בקשה מסוג זה מחייבת הכרעה פרטנית, בהתאם לנסיבות המקרה ולאור החקיקה הקיימת בתחומים קרובים ומשיקים.
חלק מההנחיות והחוקים הקיימים נכתבו לפני שנים רבות, בהתבסס על המצב החברתי ועל הטכנולוגיות הרפואיות של אותה העת. כך למשל, תקנות בריאות העם  (הפריה חוץ  גופית) התפרסמו בסוף שנות ה 80- של המאה ה 20- , וחוק הסכמים לנשיאת עוברים .
"חוק הפונדקאות"  התפרסם באמצע שנות ה 90- במשך השנים, התחבטו גם בתי המשפט בשאלת ההתערבות בהגבלות שנקבעו על ידי המחוקק, על הנגישות לטיפולי פוריות מסוימים, ובחנו את שאלת קיומה של הפליה, לכאורה. ככלל,סברו בתי המשפט כי ההכרעה בעניינים אלה אינה צריכה להתקבל על ידי בית המשפט אלא על ידי המחוקק. כך למשל, בעתירה לבג"צ של ארגון "משפחה חדשה"  שעסק בבקשת רווקה להביא ילד לעולם באמצעות אם פונדקאית, נאמר ע"י כבוד המשנה לנשיא מישאל חשין:

"משהגענו לכלל מסקנה כי חוק הפונדקאות מפלה לרעה – ולו לכאורה – נשים יחידות, כיצד זה שאין אנו צועדים צעד נוסף לקראת ביטולה של ההפליה על דרך של הכרעה שיפוטית?….תופעת הפונדקאות תופעה חדשה היא בעולמנו וכורכת היא בעקביה שאלות קשות מתחום המוסר, החברה, הדת ועוד…בחלוף זמן, ולאחר צבירת ידע וניסיון, יהיה מקום לבחון מחדש את הנושא.."

במהלך השנים נעשו תיקונים נקודתיים בדברי החקיקה ובנהלים הקיימים. כך למשל, בשנת 2010 תוקנו תקנות בריאות העם (הפריה חוץ גופית) באופן שמאפשר לנשים בגילאי 30-41 להקפיא מביציותיהן לצורכי שימור פריון לעתיד, מפאת גילן. "טיפולי פריון" הוא שם כולל למגוון רחב של פרוצדורות וטכנולוגיות רפואיות, חלקן פשוטות וחלקן מורכבות וכרוכות בסיכון. חלקן ניתנות למטופל עצמו וחלקן מערבות צד שלישי בהליך, החל מהזרעת אישה בזרע בעלה, עובר לקבלת תרומת זרע או  תרומת ביצית וכלה בשימוש בפונדקאית לצורך הבאת ילדים לעולם, או שילוב של כמה מאלה.
על אף שמדובר בהליכים רפואיים, מובן מאליו, כי יש לנושא הפריון וההולדה משמעות חברתית, משפטית ודתית רחבה.

בשנת 2011 החליט מנכ"ל משרד הבריאות למנות ועדה ציבורית

הועדה הציבורית בראשות פרופ' שלמה מור יוסף, נתבקשה לבחון באופן מקיף את ההסדרים הקיימים בתחום הפריון וההולדה בישראל. בעת הקמת הוועדה הוטל עליה לבחון את ההיבטים השונים של הנושא והיה חשוב כי הרכבה יביא לידי ביטוי את מגוון התחומים הרלבנטיים לדיון בנושאים אלו.

קישורים נוספים בנושא :

נייר עמדה מאת עורכת דין אירית רוזנבלום לועדה הציבורית לפריון והולדה

מדריך זכויות ההורות – כל הדרכים להיות הורה בישראל לחץ

ועדת מור יוסף – הדו"ח המלא PDF

משפחה חדשה  והורות בתקשורת

מהפיכת הזוגיות הגאה בישראל

 

רשימת תקדימים והישגים של ארגון משפחה חדשה בנושא צוואה ביולוגית:

  • ביום 1.2.12 נתנה לראשונה המדינה את הסכמתה למימוש צוואה ביולוגית ללא מאבק משפטי – ע'. חלה בסרטן וחש כי קיצו קרב מבלי שהספיק להגשים את עצמו, הוא רצה ילדים ומשפחה, בערוב ימיו ביקש מהוריו שימשיכו את מורשתו הוא הקפיא זרע וציווה להם את החיים. 7 שנים לאחר מותו נתנה המדינה את הסכמתה לאפשר לו למשפחתו ולאם מיועדת להביא ממנו ילד לעולם. האם המיועדת תוכל להפוך לאם ילדיו לגדלם ולהכיר להם את סבם, סבתם ודודיהם. המשפחה המורחבת מחכה לילד ממשיך מורשות של ע'.
  • נ' הפך לאב והגשים את צוואתה של אשתו המנוחה – סיפורו של נ'. שאיבד את אישתו ממחלת הסרטן נגע ללב כולנו. נ'. פנה לקבל סיוע משפטי מעו"ד אירית רוזנבלום וארגון משפחה חדשה, בקשתו הגדולה הייתה לממש את צוואתה הביולוגית, של אשתו אהובתו  ממנה חלם ורצה להביא ילדים לעולם. בני הזוג חיו יחד 12 שנים מאושרות, במהלכן עברו טיפולי פריון, אולם בטרם הצליחו להגשים את החלום המשותף נפטרה ק'. שנתיים לאחר מותה הגשים נ' את חלומם המשותף והפך לאב מאושר.
  • ניצחון משפטי בפרשת עידן שניר ז"ל בית משפט למשפחה אישר ביום 7.12.09 לאישה רווקה ולהורי עידן שניר המיוצגים כולם על ידי ארגון משפחה חדשה, להמשיך את מורשתו של עידן. פסק הדין העדיף את עמדת משפחה חדשה על פני עמדת המדינה וקבע שיש לכבד את בקשתו של עידן, להביא ילדים לעולם גם אחרי מותו מ' בישקה להפוך לאם מזרעו ובלבד שהילד שיוולד לה, יהיה בעל מורשת וזהות ויהיו לו סבא וסבתא.
  • פרשת חייו של ברוך פוזניאנסקי ז"ל שנפטר וביקש בצוואה ביולוגית להמשיך את זרעו.
  • הורי החייל קיוון כהן ז"ל שנהרג בעזה יוכלו להשתמש בזרעו.
  • הורים מבקשים את זרע בנם שהוקפא בבנק הזרע לפני שנפטר.
  • בקשה ראשונה למימוש צוואה ביולוגית.
פורסם בקטגוריות: הצעות חוק, חקיקה ובג"ץ, מידע על שירותים, עדכונים וחדשות, פונדקאות, צוואה ביולוגיתתגיות: השאר תגובה

פרסם תגובה

שדות חובה מסומנים ב *

*
*

מותר להעזר בסימני HTML הבאים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

מרקטיזם - פרסום בגוגל / פרסום באאוטבריין